Gửi liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể.

Địa chỉ liên hệ

METROPOLITAN IMMIGRATION
& SETTLEMENT SERVICES LTD.

VĂN PHÒNG CHÍNH

  • 501 - 3292 Production Way, Burnaby, BC, V5A 4R4, Canada
  • +1 604 779 069
  • info@canada-immigration.com