2. ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ

Có rất nhiều các chương trình Doanh Nhân ở nhiều tỉnh bang khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tập trung vào những chương trình và tỉnh bang mang tính khả thi cao nhất.

Chúng tôi có thể làm gì cho quý vị?

MIS cung cấp các bước chuẩn bị để đảm bảo một hành trình trọn vẹn nhất:

 • Giới thiệu hoặc kết nối môi giới tại địa phương và những nguồn thông tin online để bạn có thể tìm được doanh nghiệp phù hợp để mua lại tại Canada.
 • Hướng dẫn các thao tác pháp lý để bạn có thể mua lại doanh nghiệp tại Canada
 • Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động cũng như hoàn tất phần hồ sơ định cư cho bạn ở lại Canada.

 

A. Chương Trình Doanh Nhân theo Đề Cử Tỉnh Bang tỉnh BC

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại học
 • Có kinh nghiệp vận hành doanh nghiệp 3 năm trở lên hoặc Senior Manager tối thiểu 4 năm
 • Chứng minh tài chính tối thiểu $CAD 600,000
 • Đầu tư tối thiểu $CAD 200,000

B. Tự thành lập doanh nghiệp (Owner Operator)

C. Self-Employed

D. Star-Up Visa

E. Các chương trình tham khảo khác:

 • Chương trình định cư canada diện đầu tư Liên bang
 • Doanh nhân và đầu tư tỉnh bang
 • Doanh nhân Ontario
 • Nhà đầu tư Quebec
 • Doanh nhân Manitoba
 • Doanh nhân New Brunswick
 • Doanh nhân Newfoundland và Labrador
 • Doanh nhân Nova Scotia
 • Doanh nhân Saskatchewan
 • Doanh nhân Yukon
 • Doanh nhân Prince Edward Island
 • Doanh nhân Northwest Territories and Nunavut

 

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để thẩm định hồ sơ và xem quý vị sẽ phù hợp với chương trình nào nhất.