3. ĐỊNH CƯ DU HỌC

Canada có nhiều chương trình định cư sau khi tốt nghiệp

Chúng tôi là đơn vị di trú, cho nên ngoài các hồ sơ tư vấn du học cho sinh viên thông thường, chúng tôi thường chú trọng vào các chương trình cho đối tượng đang làm việc, độ tuổi từ 25 đến dưới 40 làm sao có thể được thường trú nhân (PR).

Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục và làm việc tại Canada, các du học sinh, sinh viên quốc tế các nước sẽ tiếp tục cần đến một vài loại giấy tờ khác liên quan để được cấp thẻ PR và được định cư tại Canada.

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.