4. BẢO LÃNH THÂN NHÂN

Nếu bạn đang cần bảo lãnh người thân các trường hợp như:

  • Bảo lãnh đoàn tụ gia đình diện vợ/chồng và con phụ thuộc
  • Bảo lãnh cha mẹ
  • Bảo lãnh con nuôi, mồ côi hoặc các quan hệ khác

Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị tất cả thủ tục cần chuẩn bị để hoàn tất một bộ hồ sơ trọn vẹn nhất từ ngày đầu tiên cho đến khi hoàn tất việc bảo lãnh.