METROPOLITAN IMMIGRATION & SETTLEMENT SERVICES LTD.

Lập Doanh Nghiệp với The UPS Store

Yêu cầu để trở thành đối tác của The UPS Store

Không yêu cầu có kinh nghiệm trong ngành nghề Logistic nhưng yêu cầu tiếng Anh bạn phải tốt để vận hành doanh nghiệp.
– Ưu điểm chương trình BC PNP EI:

– Chủ doanh nghiệp 3 năm trở lên hoặc Quản Lý Cấp Cao (là điều hành doanh nghiệp) ít nhất 4 năm
– Chứng minh tài chính $600,000CAD và đầu tư tối thiểu $200,000.

 

 

Lập Doanh Nghiệp với The UPS Store
Lập Doanh Nghiệp với The UPS Store
Lập Doanh Nghiệp với The UPS Store
Lập Doanh Nghiệp với The UPS Store

Dự án liên quan

CAREGIVER – CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ

Nếu bạn có bằng cấp hoặc có kinh nghiệm trong các nghành nghề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, y tế và muốn được định cư một cách an toàn thì đây là chương trình dành cho bạn.[...]

Đầu tư CHURCH’S CHICKEN

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, vốn tiếng Anh hạn chế nhưng có nguồn lực tài chính dồi dào thì đây là chương trình phù hợp với bạn[...]

Chương Trình Red Seal – Skilled Trade Program

Thợ hàn và thợ mỏ là 2 ngành nghề đang khan khiếm trầm trọng tại quốc gia Canada. Tuy nhiên, để được sang Canada làm việc thì đa phần không chứng minh được bằng cấp tương đương để định cư theo con đường nghề nghiệp này. Chúng tôi đã mở ra con đường cho mọi người có thể hoc + đi làm và có thể định cư.[...]